Μερικές φωτογραφίες από την δουλειά του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης, στο Πάρκο των Χρωμάτων.